Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Zoonk11
23:31
1996 73d5 500
Reposted fromwentyl wentyl vialubisztosuko lubisztosuko
Zoonk11
23:30
2502 fd9d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabraindead00 braindead00
Zoonk11
23:30
Zoonk11
23:30
2456 191b 500
Reposted fromFlau Flau viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Zoonk11
23:29
Zoonk11
23:29
Zoonk11
23:29
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Zoonk11
23:29
3912 1884 500
Reposted fromknwk knwk viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
17:22
4158 eb2e
ift.tt
Reposted fromfabrikk fabrikk viaPicki91 Picki91
17:21
0611 347d 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaPicki91 Picki91
Zoonk11
17:21
2126 17ad 500
Reposted fromfungi fungi viaSariel Sariel

November 19 2017

08:49
1707 f1a8 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaPicki91 Picki91
Zoonk11
08:49
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaPicki91 Picki91
Zoonk11
08:47
4509 58fe
Reposted fromrof rof viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
08:47
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
08:46
4728 9b6d
Reposted fromloveandsex loveandsex viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
08:46
Zoonk11
08:46
Zoonk11
08:45
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
08:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl