Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

Zoonk11
03:39
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
03:38
6963 e721
Reposted fromteijakool teijakool viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
03:36
7027 b4df
Reposted fromteijakool teijakool vialubisztosuko lubisztosuko

November 16 2019

Zoonk11
12:56
4071 b706 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaponurykosiarz ponurykosiarz

November 14 2019

Zoonk11
19:32
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
19:31
1386 8c36 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vialubisztosuko lubisztosuko
Zoonk11
19:31
2169 551f 500
Zoonk11
19:31
Można zarzucić mi brzydotę, ale nie to że jestem zły wobec innych ludzi. Naprawdę się staram. 
Zoonk11
19:31
Śmiało mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumna z postępów, które robię i panowaniem nad swoimi lękami.
Kto by pomyślał, że będę się kiedyś wspinać i robić trasy na które patrzyłam z przerażeniem stojąc na dole. Wiem, że spełnię swoje założone cele może nie za rok, ale to zrobię :)
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Zoonk11
19:30
3424 fa3b 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
19:29
1349 02d3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
19:29
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
19:29
9895 5eb3 500
Reposted froms3 s3 viadankmemes dankmemes
Zoonk11
19:29
9759 2125 500
Moderne Flaschenpost
Reposted fromtgs tgs viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
19:28
0046 e556 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaponurykosiarz ponurykosiarz
19:28
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
19:27
Zoonk11
19:27
0680 4840
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
19:26
3252 194b 500
Reposted fromFero Fero viaponurykosiarz ponurykosiarz
Zoonk11
19:26
2548 73e5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl